Kotisynnytyspäivän lehdistötiedote 4.6.2012

4.6.2012 Helsingissä

6.6.2012 vietetään kansainvälistä kotisynnytyspäivää


Aktiivinen Synnytys Ry:n kotisynnytystyöryhmä julkaisee 6.6.2012 Facebookissa diashown, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Suomesta tällä hetkellä puuttuvasta kotisynnytysjärjestelmästä.

31.5.-1.6. järjestettiin Haagissa ”Human Rights in Childbirth” –konferenssi, johon kokoontui kätilöitä, synnytyslääkäreitä, lastenlääkäreitä, neonatologeja, doulia, äitejä, synnytysaktivisteja, asianajajia ja terveydenhuollon päättäjiä ympäri maailmaa. Suomesta konferenssiin osallistui Alessandra Sarelin Åbo Akademista. Konferenssissa pohdittiin sitä, miten synnytysvaihtoehtojen puuttuminen saatetaan tulkita ihmisoikeusrikkomukseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös (Ternovszky vs. Hungary 2010) on herättänyt kysymyksen, onko EU jäsenvaltioiden huolehdittava, että raskaana olevilla on mahdollisuus valita synnytyspaikaksi myös koti.

Useissa maissa synnyttäjillä on sairaalan lisäksi mahdollisuus valita synnytyspaikaksi myös normaalin fysiologisen (lääkkeettömän) synnytyksen hoitoon erikoistunut birth center tai kätilön hoitama kotisynnytys. Nämä ovat monissa maissa osa ilmaista terveydenhoitojärjestelmää. Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, joissa synnyttäjillä ei ole mahdollisuutta saada jatkuvaa hoitoa tutulta kätilöltä tai osana terveyshuollon palveluita valita synnytyspaikaksi muuta kuin sairaala.

Suomessa voi synnyttää kotona, mutta tämä vaihtoehto tulisi olla osa terveydenhoitojärjestelmää ja kaikille äideille tarjottava ja ilmainen palvelu.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että terveillä matalan riskin synnyttäjillä synnyttäminen on yhtä turvallista birth centerissä ja kotona kuin sairaalassakin. Kotisynnytyksissä ja birth centereissä noudatetaan niin sanottua kätilöiden hoitomallia (Midwifery Model of Care –hoitoa), jolloin tarvitaan merkittävästi vähemmän puudutuksia ja tehdään huomattavasti vähemmän toimenpiteitä kuin sairaalassa.

Aktiivinen synnytys ry on ympäri maata toimiva naisten verkosto, joka edistää synnytyskulttuuria naisten, lasten ja perheiden ehdoilla. Haluamme rohkaista naista ottamaan vastuun itsestään ja etsimään omat tapansa olla raskaana ja synnyttää.

Lisätietoja:

Pia Esselström, kätilö (yleiset tiedustelut)

040-7662136

 

Päivi Laukkanen, childbirth educator (synnytyskulttuurien ja palveluiden erot eri maissa)

040-7462322

 

Alessandra Sarelin (Ihmisoikeusasiat ja ”Human Rights in Childbirth” -konferenssi)

040-7072331