Kansainvälinen ÄitiLapsi-ohjelma

Kansainvälinen ÄitiLapsi- synnytyksen ohjelma julkaisu suomeksi

Tulosta PDF versio oman neuvolasi/ synnytysosastosi seinälle täältä.

Vuosina 2003-2006 UNICEF ja WHO uudistivat yhteistyössä Vauvamyönteisen sairaalan kriteereitä (Babyfriendly Hospital Initiative) lisätäkseen siihen äidin ja yhteisön näkökulmat sekä huomioidakseen ajankohtaisia haasteita, kuten HIV/AIDS. Tässä yteydessä pohdittiin erityisten Mother-Friendly-kriteerien laatimista, ja järjestöt olivat yhteistyössä Kansainvälinen äitilapsi-synnytys-järjestön (The International MotherBaby Childbirth Organization IMBCO) kanssa. Kansainvälinen äitilapsi-synnytys-järjestö (The International MotherBaby Childbirth Organization IMBCO) on riippumaton, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu kehtittämään, päivittämään ja edistämään ohjelmaa nimeltä Kansainvälinen ÄitiLapsi-synnytys, 10 askelta optimaalisiin äitiyshuoltopalveluihin, IMBCI. BFHI:n ajanmukaisetut ohjeet tunnustavat tutkittuun tietoon perustuvat ”äitiystävälliset” hoitonäkökulmat. Vauvamyönteisyyssertifikaatti on myönnetty Suomessa 4 sairaalalle: Länsi-Uudenmaan aluesairaalalle, Vammalan aluesairaalalle, Salon sairaalalle sekä Keski-Suomen keskussairaalalle.

IMBCI-ohjelma perustuu 163 maassa tehtyihin äitiyshuollon seurantatutkimuksiin, ja sitä ovat olleet luomassa asiantuntijat kaikkialla maailmassa. Ohjelman tarkoituksena on kehittää hoidon jatkuvuutta, pelastaa ihmishenkiä, estää synnytysteknologian liikakäytön haittavaikutuksia sekä edistää maailmanlaajuisesti äitien ja vauvojen terveyttä.

Ohjelma on julkaistu englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, bulgariaksi, portugaliksi, tsekiksi, viroksi, sloveniaksi ja hepreaksi.

Aktiivinen synnytys ry:n työryhmä (Päivi Laukkanen, Minna Haataja, Johanna Sarlio ja Riia Lamminmäki) laati IMBCI ohjelmasta suomenkielisen käännöksen, joka julkaistaan keväällä 2010.

Äiti ja lapsi muodostavat yhtenäisen yksikön raskauden, synnytyksen ja imeväisiän ajan, minkä vuoksi ohjelmassa puhutaan ÄitiLapsesta.

10 askelta onnistuneeseen ÄitiLapsi-äitiyshuoltoon

Kansainvälisen Äitilapsi-synnytysorganisaation (IMBCI) ohjelma

10 askeleen tiivistelmä

Optimaalisesti toimivalla ÄitiLapsi-äitiyshuollon yksiköllä on kirjalliset käytäntöön ja koulutukseen sovellettavat ohjeet, jotka edellyttävät, että terveydenhuollon ammattilaiset

Askel 1: Kohtelevat jokaista naista kunnioittavasti ja ihmisarvoisesti.

Askel 2: Käyttävät rutiininomaisesti sellaista kätilöiden tietotaitoa,joka parhaiten mahdollistaa normaalin synnytyksen ja imetyksen onnistumisen.

Askel 3: Informoivat äitiä jatkuvan tuen eduista synnytyksessä ja tukevat äidin oikeutta saada synnytyksessä jatkuvaa tukea valitsemiltaan henkilöiltä.

Askel 4: Tarjoavat lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja synnytyksessä ja selittävät niiden edut normaalin synnytyksen takaamiseksi.

Askel 5: Käyttävät näyttöön pohjautuvia hoitokäytäntöjä

Askel 6: Välttävät mahdollisesti haitallisia toimenpiteitä ja hoitokäytäntöjä.

Askel 7: Suosivat käytäntöjä, jotka edesauttavat hyvinvointia sekä ehkäisevät sairauksia ja hätätilanteita.

Askel 8: Takaavat tarvittaessa pääsyn ammattitaitoiseen ensiapuun.

Askel 9: Turvaavat jatkuvan ja yhteistyökykyisen hoidon koko hoitoketjussa.

Askel 10: Ponnistelevat varmistaakseen 10 askelta onnistuneeseen imetykseen -ohjelman toteutumisen.