Visio ja missio

neiset ympyrässä

Visio

Yhdistyksen visiossa suomalaisilla naisilla ja perheillä on todellinen mahdollisuus valita itse synnytyspaikkansa ja tapansa olla raskaana, synnyttää ja olla vanhempi.

Missio

Yhdistyksen missio on toimia yhteistyössä julkisen äitiyshuollon kanssa ja vaikuttaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla tehtäviin äitiyshuoltoa koskeviin päätöksiin niin, että

  • naisen ja perheen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan neuvoloissa ja synnytyssairaaloissa
  • synnytyspaikkan saa valita; pienet synnytysyksiköt tulee säilyttää, myös kotisynnytyksen tulee olla todellinen vaihtoehto
  • synnytysvalmennus on laadukasta ja laaja-alaista; naisille ja perheille tulee antaa tasapuolista tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa raskaudesta ja synnytyksen eri vaihtoehdoista, mm. veden käytöstä, kivunlievityksestä ja muista toimenpiteistä sekä kotisynnytyksestä
  • perheellä olisi mahdollisuus ympärivuorokautiseen yhdessäoloon synnytyksen jälkeen
  • naisilla olisi mahdollisuus hoidon jatkuvuuteen; sama kätilö/kätilötiimi raskauden ja synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen

Vision ja mission toteuttamiseksi yhdistys

  • julkaisee Sydänääni-lehteä kaksi kertaa vuodessa
  • tekee ehdotuksia ja aloitteita
  • järjestää kursseja, luento-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
  • järjestää vertaistuki- ja keskusteluryhmiä eri paikkakunnille ja tukee paikallisryhmien toimintaa